Regels gebruik Nutri-Score

Voor het gebruik van Nutri-Score zijn regels. Op deze pagina leest u wat de regels zijn als u het logo voor uw merk(en) wilt gebruiken.

Aanmelden voor Nutri-Score

Om het logo te gebruiken, moet u uw merk(en) registreren bij Santé Publique France: de merkeigenaar van Nutri-Score. Na registratie ontvangt u direct een bevestigingsmail.

Als u ervoor kiest om Nutri-Score te gebruiken, dan is dat verplicht voor het hele merk. Het is dus niet mogelijk om per productgroep te besluiten of u wel of geen logo op de verpakking zet.

Na registratie hebt u maximaal 24 maanden de tijd om het logo op alle productcategorieën van uw merk te zetten. Daarnaast moet u als merkeigenaar de productinformatie van alle producten met een Nutri-Score op de verpakking opgeven bij de Levensmiddelendatabank. Kijk voor meer informatie over het aanleveren van productgegevens op: Hoe kun je productgegevens aanleveren? | Voedingscentrum.

Hier leest u alle gebruiksvoorwaarden.

Gebruik van het logo

Het Nutri-Score logo bestaat uit een letter (A t/m E) en een specifieke kleurschakering. Het logo is zowel horizontaal als verticaal beschikbaar. En te downloaden voor zowel print als online gebruik. Hierover leest u meer in het huisstijlhandboek.

De samenstelling van een product verandert

Is de samenstelling van uw product aangepast? Dan verandert uw Nutri-Score wellicht ook. In dat geval moet u dit alleen wijzigen in de Levensmiddelendatabank.

Stoppen met Nutri-Score

Als voedingsproducent kunt u op elk moment stoppen met het gebruik van Nutri-Score.
Gebruikt u Nutri-Score niet meer voor uw merken? Informeer Santé Publique France hierover per e-mail: nutriscore@santepubliquefrance.fr.

Communicatieleidraad Nutri-Score

Om Nutri-Score goed uit te leggen aan de consument is eenduidige communicatie belangrijk. Daarvoor is een communicatieleidraad opgesteld. De leidraad wordt regelmatig aangevuld. Check de leidraad dus steeds als u communiceert over Nutri-Score. De introductie van Nutri-Score wordt in 2024 in Nederland ondersteund met een publiekscampagne.